Muut mediat

EU kyselee taas rahapelimonopolien perään

Euroopan unioni on muutaman vuoden tauon jälkeen ryhtynyt kyselemään jäsenvaltioilta niiden rahapelimonopoleista. Komissiolle rahapelit ovat hankalaakin hankalampi asia. Kansalliset käytännöt ovat monenkirjavia ja monopoleista on vireillä kymmeniä kanteluita sekä komissiossa että unionin tuomioistuimessa.

NAISTEN PELAAMISTA KOSKEVA TUTKIMUS – PYYNTÖ OSALLISTUA HAASTATTELUUN

Teemme tutkimusta naisten pelaamisesta kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Naisten pelaaminen on jäänyt tutkimuksissa vähäiselle huomiolle ja siksi se on kiinnostava aihe. Haluamme selvittää mitä naiset pelaavat, miksi he pelaavat, miten he kokevat pelaamisen sekä miten pelaaminen vaikuttaa heidän elämäänsä.