Rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmää koskeva esiselvitys valmistunut

Rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmää koskeva esiselvitys valmistunut

päivitetty: Tiistai, 24.10.2023, 14:17

Comments: 0

Rahapelitoimintaa arvioineen esiselvityshankkeen loppuraportti

Valtioneuvosto on saanut 15.4 selvityksen siitä, mihin suuntaan kansallista rahapelijärjestelmää pitäisi jatkossa kehittää. Selvitystyötä ovat olleet tekemässä Harri Sailas (puheenjohtaja), Tuija Brax, Riitta Matilainen sekä Mikko Alkio. Selvitystyö perustuu hankkeeseen, jossa oli tarkoitus selvittää ja arvioida yksinoikeusjärjestelmän nykytila suhteessa arpajaislaissa säädettyihin tavoitteisiin sekä tarkastella esiselvityksen kannalta relevanteissa maissa käytössä olevia rahapelijärjestelmiä ja arvioida erilaisten rahapelijärjestelmien yhteiskunnallisia hyötyjä ja haittoja. Linkin alkuperäiseen hankkeeseen löydät alta.

Kanavointikykyinen rahapelijärjestelmä – vaihtoehtojen tarkastelu.

Rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmää koskeva esiselvitys valmistunut

Uudessa raportissa todetaan, että yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisia rahapelejä pelaavien pelaajien määrä on viime vuosina pysynyt tutkimustulosten mukaan melko vakaana (noin 5–6 prosenttia väestöstä). Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle hävitty rahamäärä (ns. pelikate) on kuitenkin huomattava, selvityshenkilöiden arvion mukaan todennäköisesti noin 500–550 miljoonaa euroa vuodessa.

Loppuraportin voit lukea suoraan täältä. Kyseessä on esiselvitys rahapelijärjestelmän vaihtoehdoista. Artikkelista voit käydä keskustelua suoraan rahapelifoorumilla.


Kommentit (0)