Yhä useampi etsii apua peliongelmiin verkosta – uusi OmaPeluuri -palvelu vastaa kasvavaan tarpeeseen

Suomalaisten rahapelikulutus on Euroopan kärkiluokkaa ja rahapelihaitat koskettavat suoraan tai välillisesti vähintään 700 000 suomalaista. Rahapelaaminen sähköisissä ympäristöissä lisääntyy ja samaan aikaan myös apua pelaamisen ongelmiin haetaan entistä useammin verkon kautta. Peluuri vastaa lisääntyvään tarpeeseen lanseeraamalla uuden OmaPeluuri -palvelun.

OmaPeluurin verkkovertaisryhmistä tukea peliongelmien ratkaisemiseen

OmaPeluuri -verkkopalvelu on tarkoitettu liikaa pelaaville ja heidän läheisilleen sekä pelihaittoja kohtaaville ammattilaisille. Se tarjoaa paikan keskustella ryhmässä vertaisen tai ammattilaisen kanssa. Palvelu on rakennettu yhteistyössä pelihaittatyön ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

– Yksi perustehtävistämme on kehittää ja tarjota tukipalveluita avuksi peliongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. OmaPeluuri laajentaa Peluurin sähköisiä palveluita ja on tervetullut lisä auttavan puhelimen, chatin ja Peli poikki -hoito-ohjelman rinnalle, iloitsee kehittämispäällikkö Mari Pajula. Ensimmäisessä vaiheessa avataan kaikille pelaajille ja läheisille avoimet keskusteluryhmät. Toukokuussa pilotoidaan ohjatut vertaisryhmät, joissa käsitellään pelaamisen hallintaan liittyviä aiheita. Näiden teemaryhmien osallistujamäärä on rajattu ja ne kestävät muutaman viikon aiheesta riippuen. Keskustelua ohjaavat Peluurin työntekijät. Tulevaisuudessa palveluun kehitetään ryhmäkeskustelujen lisäksi myös muita muutoksessa auttavia työkaluja.

SOTE -uudistuksessa ja uudistettavassa arpajaislaissa turvattava peliongelmissa kamppailevien paikalliset palvelut

Peluurin valtakunnalliset palvelut vastaavat jo varsin kattavasti liikaa pelaavien ja heidän läheistensä avuntarpeeseen sähköisellä puolella, mutta myös kasvokkaisia paikallisia palveluita tarvitaan. SOTE-uudistukseen ja arpajaislain uudistamiseen kohdistuukin suuria paineita palveluiden kuntoon saattamiseksi.

Suomalaisen rahapelipolitiikan ja uudistettavan arpajaislain tavoite on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Mikäli tähän tavoitteeseen halutaan päästä, tulisi Pajulan mukaan selvittää mahdollisuus arpajaislain kautta tulevaan entistä kattavampaan erillisrahoitukseen peliongelmien hoidon turvaamiseksi myös paikallistasolla.

– On häpeällistä, kuinka huonosti julkinen palvelujärjestelmä toimii valtakunnan tasolla, kun sitä tarkastelee peliongelmien kanssa kamppailevien silmin, sanoo Peluurin kehittämispäällikkö Mari Pajula.

Lisätietoja: Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri, puh. +358 40 7608507

FAKTOJA:

– Noin 124 000 suomalaisella on jonkintasoinen peliongelma.
– Pelaamisesta aiheutuvat haitat koskettavat suoraan tai välillisesti ainakin 700 000 suomalaista.
– Peluurin ammattilaiset ohjaavat, neuvovat ja tukevat n. 2 000 pelaajaa ja läheistä vuosittain.

Peluurin auttava puhelin 0800 100 101 ja tukipalvelut verkossa Kun pelaaminen haittaa, soita Peluurin auttavaan puhelimeen arkisin klo 12 – 18 tai chattaa osoitteessa peluuri.fi. Voit keskustella asiantuntijan kanssa kaikesta pelaamiseen liittyvästä. Peluurin palveluita ovat myös Peli poikki -hoito-ohjelma verkossa, Valtti- & Hertta -foorumit pelaajille ja läheisille Päihdelinkissä sekä peluuri.fi -tietopankki.

Kaikki Peluurin palvelut ovat valtakunnallisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Voit asioida myös nimettömänä. Palvelun tarjoavat A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto.